Oznámenia a upozornenia

Správy a varovania Okresný Krízové Centrum v Gorlicach

27.03.2023

27.03.2023

Krízové telefónne čísla

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 694 840 521, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 698 703 250

UG Sękowa - 504 583 602

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Správy a upozornenia meteorologickej

Správy o znečistení ovzdušia

Monitorovanie povodňového rizika

Obrázky z kamier