Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 176

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Burze/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(64), brzeski(64), chrzanowski(66), dąbrowski(67), gorlicki(85), krakowski(66), Kraków(67), limanowski(83), miechowski(66), myślenicki(76), nowosądecki(94), nowotarski(98), Nowy Sącz(78), olkuski(65), oświęcimski(70), proszowicki(66), suski(85), tarnowski(65), Tarnów(65), tatrzański(100), wadowicki(78), wielicki(67)

Ważność

od godz. 14:00 dnia 18.06.2024 do godz. 20:00 dnia 18.06.2024

Prawdopodobieństwo

70%

Przebieg

Prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/18.06 do 20:00/18.06.2024 deszcz 25 mm, porywy 85 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

RSO

Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach.

Uwagi

Zjawiska burzowe będą bardzo lokalne.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Upał/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(63), brzeski(63), chrzanowski(65), dąbrowski(66), gorlicki(84), krakowski(65), Kraków(66), limanowski(82), myślenicki(75), nowosądecki(93), nowotarski(97), Nowy Sącz(77), oświęcimski(69), proszowicki(65), suski(84), tarnowski(64), Tarnów(64), wadowicki(77), wielicki(66)

Ważność

od godz. 12:30 dnia 18.06.2024 do godz. 19:30 dnia 19.06.2024

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30ºC do 32ºC. We wtorek temperatura około 30ºC wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17º C do 19º C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (19 powiatów) od 12:30/18.06 do 19:30/19.06.2024 temp. maks 30-32 st, temp. min 17-19 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.

RSO

Woj. małopolskie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.

Uwagi

Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

17.06.2024

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy