Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 73

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 73

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 28.03.2023

Obszar: zlewnie: Popradu, Kamienicy, Łubinki, Białej Tarnowskiej oraz Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

27.03.2023

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 79

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 79

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(35),  nowosądecki(37), Nowy Sącz(29)

Ważność

od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023

Prawdopodobieństwo

80 %

Przebieg

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -7 do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -9°C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (3 powiaty) od 21:00/27.03 do 09:00/28.03.2023 temp. min od -7 st. do – 5 st., przy gruncie do -9 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz.

RSO

Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.

Uwagi

Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

 Opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(34), limanowski(30), myślenicki(25), nowosądecki(36), Nowy Sącz(28), wadowicki(29)

Ważność

 od godz. 17:00 dnia 27.03.2023 do godz. 17:00 dnia 28.03.2023

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (6 powiatów) od 17:00/27.03 do 17:00/28.03.2023 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz i wadowicki.

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu

Uwagi

Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(33), nowosądecki(35), Nowy Sącz(27)

Ważność

od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 30.03.2023

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy około -7°C, przy gruncie do -10°C; w nocy z wtorku na środę chłodniej: około -10°C, przy gruncie około -12°C; w nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna około -4°C, przy gruncie około -6°C. Temperatura maksymalna we wtorek około 1°C, w środę około 3°C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (3 powiaty) od 21:00/27.03 do 10:00/30.03.2023 temp. min -10 st., przy gruncie -12 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz.

RSO

Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach.

Uwagi

Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(32), nowosądecki(34), Nowy Sącz(26), tarnowski(27)

Ważność

 od godz. 03:00 dnia 27.03.2023 do godz. 18:00 dnia 27.03.2023

Prawdopodobieństwo

70%

Przebieg

Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 małopolskie (4 powiaty) od 03:00/27.03 do 18:00/27.03.2023 35 mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz i tarnowski.

RSO

Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu.

Uwagi

Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

27.03.2023

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy