Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 133

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 133

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: bocheński(46), brzeski(47), dąbrowski(48), gorlicki(66), krakowski(44), limanowski(54), myślenicki(46), nowosądecki(69), nowotarski(71), Nowy Sącz(51), proszowicki(44), suski(60), tarnowski(49), Tarnów(48), tatrzański(70), wadowicki(49), wielicki(42)

Ważność

od godz. 01:00 dnia 03.06.2023 do godz. 06:00 dnia 03.06.2023

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie lokalnie do -3°C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (17 powiatów) od 01:00/03.06 do 06:00/03.06.2023 temp. min 2 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

RSO

Woj. małopolskie (17 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach.

Uwagi

Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

02.06.2023

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy